Menü X

polski

Centrum egzaminacyjne "Niemiecki jako język obcy"

TEL. 030-3222033
FAX. 030-3225264

Kursy na zlecenie Państwowego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców ( BAMF )

sprachschule@abw-berlin.de

KURSY INTEGRACYJNE

kursy języka niemieckiego: 600h
kurs orientacyjny: 100h
Egzamin koncowy A2\B1 Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)

Rozmawiać ~ Pisać ~ Czytać ~ Słuchać

KURSY NAUKI ALFABETU

kursy języka niemieckiego: 900h
kurs orientacyjny: 100h

KURSY UTRWALAJĄCE DLA POWTARZAJĄCYCH

kursy języka niemieckiego: 300h
Egzamin końcowy A2\B1 Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)

BAMF- Bezpłatnie dla osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych.
Na podstawie pozwolenia na pobyt: 229 €, prywatnie 250 €.

Językowe kursy zawodowe zgodne z wymaganiami DeuFöV

Kursy języka niemieckiego dla grup zawodowych przygotowują migrantów poszukujących pracy oraz uchodźców do podjęcia pracy na rynku niemieckim. Kursy te powinny następować bezpośrednio po odbyciu kursów integracyjnych.

Szkoła językowa abw prowadzi kursy dla uczestników w module podstawowym - 400 godzin lekcyjnych od stopnia A1 do A2, A2 do B1 lub od B1 do B2. Każdy moduł podstawowy kończy się egzaminem telc.

O tym, kto może uczestniczyć w kursach języka niemieckiego dla grup zawodowych decydują agencje Jobcenter oraz urzędy pośrednictwa pracy tzn. Arbeitsagentur. Poza tym uczestnicy muszą być zarejestrowani jako: osoba poszukująca pracy i/lub pobierać świadczenia zgodnie z niemieckim kodeksem socjalnym SGB II (Hartz IV) lub SGB III (zasiłek dla bezrobotnych) lub być osobą poszukającą miejsca kształcenia, odbywać kursy kwalifikujące do wykonywania zawodu bądź też osoby w trakcie procesu uznania posiadanych kwalifikacji zawodowych względnie nostryfikacji dyplomów.

KURSY JEZYKA NIEMIECKIEGO

Poziom podstawowy oraz średni - Gramatyka
Wymowa - Ortografia - Konwersacja - Trening poprawnego pisania

KURSY A1, A2, B1, B2, C1

abw-Sprachschule
Sophie-Charlotten-Str.30/30A (w podworku, 2.pietro)
14059 Berlin

S-Bahn: Ring S41, S42, Stacja: Westend Bus M45, 309