Menü X

polski

Centrum egzaminacyjne "Niemiecki jako język obcy"

TEL. 030-3222033
FAX. 030-3225264

Poradnictwo w języku polskim: 01578-5975309 (Aneta Kijas)

Kursy na zlecenie Państwowego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców ( BAMF )

sprachschule@abw-berlin.de

KURSY INTEGRACYJNE

kursy języka niemieckiego: 600h
kurs orięntacyjny: 60h
Egzamin koncowy A2\B1 Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)

Rozmawiać ~ Pisać ~ Czytać ~ Słuchać

KURSY NAUKI ALFABETU

kursy języka niemieckiego: 900h
kurs orientacyjny: 60h

KURSY UTRWALAJĄCE DLA POWTARZAJĄCYCH

kursy języka niemieckiego: 300h
Egzamin końcowy A2\B1 Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)

BAMF- Bezpłatnie dla osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych.
Na podstawie pozwolenia na pobyt: 120€, prywatnie 150€.

KURSY JEZYKA NIEMIECKIEGO

Poziom podstawowy oraz średni - Gramatyka
Wymowa - Ortografia - Konwersacja - Trening poprawn

ego pisania

KURSY A1, A2, B1, B2, C1

abw Sprachschule
Sophie-Charlotten-Str.30A (w podworku, 2.pietro)
14059 Berlin

S-Bahn: Ring S41, S42, Stacja: Westend Bus M45, 309